niedziela, 13 stycznia 2013

Polski Związek Wędkarski


( Nowy ) ?      Polski Związek Wędkarski     ( Rybacki ) ?

                                    Stan prawny i faktyczny na 13 stycznia 2013 r.


Polski Związek Wędkarski z siedzibą Zarządu Głównego w (00- 831) Warszawie ul.  Twarda  42  został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako:  
stowarzyszenie,
przedsiębiorstwo,  
 z datą  24. 04. 2002 r. pod nr. 0000108423 i o Regonie 007025486
[http:/www.krs-online.com.pl/polski-zwiazek-wedkarski-zarzad-glowny-krs-103188.html]

Ponadto PZW został zarejestrowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki jako polski związek sportowy z dniem 24. 12. 2008 r. [http://www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe]. Zmiany ustrojowe i gospodarcze 1989 r. pozbawiły PZW wód publicznych do prowadzenia wędkarstwa. Prawo wodne art. 37 ust. 8 w związku z art. 10 ust. 3 dopuszcza rybackie korzystanie ze śródlądowych wód publicznych. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej ustanawia rozporządzeniem (art. 15 ustawy o  rybactwie) obwody rybackie i zgodnie z art. 13 ust. 2 prawa wodnego oddaje je  w  użytkowanie rybackie. Użytkowanie rybackie polega na zarybianiu i  połowie ryb przy pomocy narzędzi i urządzeń rybackich w obwodzie rybackim. Obwód rybacki to powierzchnia wody na ciekach ograniczona początkiem, końcem i  linią brzegu a na jeziorach i zbiornikach linią brzegu. Do obwodów nie zalicza się powierzchni wód w: urządzeniach wodnych (np. porty, przystanie, pomosty, kąpieliska, ujęcia wody itp.), starorzeczach, zatokach, rozlewiskach, zalewach, łachach i bagnach. Obwód to woda uprawnionego do rybactwa. Okręgi PZW już jako osoby prawne wykorzystały możliwość prowadzenia rybactwa i po konkursie ofert w 2004 r. uzyskały obwody rybackie o  powierzchni około 215  tyś. ha. Z dniem 1 stycznia 2005 r. okręgi jako przedsiębiorstwa w oparciu o umowy cywilnoprawne z dyrektorami RZGW i zgodnie z art. 13 ust. 2 prawa wodnego rozpoczęły racjonalną gospodarkę rybacką w poszczególnych obwodach rybackich. Okręgi wbrew przepisom rozpoczęły też dalszy ciąg nielegalnej działalności wędkarskiej w obwodach i  na wodach przyległych. Przy braku protestu władz państwowych okręgi i  ZG PZW zamiast zezwoleń narzuciły Polakom  obowiązek wstąpienia do PZW, opłacania kilku składek i stosowania się do zakazów, uchwał, ograniczeń i Regulaminu związku. Policja i straż rybacka wojewodów przy pomocy mandatów, sądów i szantażu zmusiła posiadaczy kart wędkarskich do podporządkowania się bezprawnym decyzjom okręgów. Okręgi przy biernej postawie rządu, Sejmu, prokuratury, policji i  pomocnictwa dla okręgów ze strony straży rybackich wyłudzają rocznie setki milionów złotych w postaci składek. Powszechne prawo Polaka do wód publicznych jest tylko w ustawie. PZW ma się wspaniale.  Nawet zmieniona ustawa o rybactwie w 2010 r. nie zmieniła bezprawia na wodach państwowych i samorządowych. Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego stały się na wodach publicznych faktycznie polskimi przedsiębiorstwami rybackimi bez prawa prowadzenia działalności wędkarskiej .

Opracowano na potrzeby blogu  rybanaga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz